Peyzaj Mimarığı

Peyzaj Mimarı Ne Demek?

Peyzaj mimarı; park, eğlence tesisi, özel mülk, kampüs ve diğer açık alan arazilerini planlamak ve tasarlamakla sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır.

Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Peyzaj mimarı, bir alanın doğal güzelliğini arttırmaya ve çevresel faydalar sağlamaya çalışan projeler üstlenir. Çalıştığı sahaya bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösterebilen peyzaj mimarının genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Peyzaj Mimarığı
  Peyzaj Mimarığı

  Projeyi oluşturmak için müşteri, mühendis ve inşaat mimarı ile görüşmek,

 • Bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CAD) yazılımı kullanarak önerilen planların grafik sunumlarını hazırlamak,
 • Peyzaj tasarımlarında kullanılmak üzere uygun malzemeleri seçmek,
 • Maliyet tahminleri oluşturmak,
 • Arazi özellikleri ve yapısının düzenlenmesini koordine etmek,
 • Yerel sakin ve potansiyel kullanıcıların görüşlerini araştırmak ve dikkate almak,
 • Saha denetimi yapmak,
 • Karar verilen proje bitiş takvimine uymak,
 • Drenaj ve enerji kullanımı gibi arazi koşullarına ilişkin çevresel raporları analiz etmek,
 • Çevre koruma ile ilgili konularda danışmanlık vermek,
 • Mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak

Peyzaj Mimarında Olması Gereken Özellikler

Sanatsal bakış açısı ve teknik bilgiyi birleştirerek insanların kullanımına uygun alanlar tasarlayan peyzaj mimarının nitelikleri şunlardır;

 • Tasarımları hem göze hem de işlevselliğe uygun hale getirebilecek yaratıcılığa sahip olmak,
 • Problemlere yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek için muhakeme gücünü kullanabilmek,
 • Etkili zaman yönetimi gerçekleştirmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Detaylara dikkat edebilmek için kapsamlı bir bakış açısı geliştirmek,
 • Bilgisayar destekli tasarım programlarına hakimiyeti olmak

Peyzaj Projesi

Peyzaj projeleri müşterilerin istekleri doğrultusunda arazinin sahip olduğu özellik yapı doğrultusunda teknik uygulamalar düzenlenir. Proje kapsamında gereken el aletleri ve iş makineleri uygulama alanına getirilerek projenin uygulanmasına başlanır. Peyzaj projeleri Mimarlar tarafından tasarlanır daha sonra çalışanlar tarafından uygulanır. Uygulama sırasında Peyzaj Mimarları projede çeşitli değişiklikler gösterebilir. Bu sayede proje daha kusursuz ve sağlıklı ilerlemektedir.

Peyzaj Uygulama

Peyzaj projeleri tasarlandıktan sonra uygulanacağı araziye uygun bir şekilde teknik proje çizilir. Bu projeler peyzaj planlarının daha kolayhayata geçirilmesi için hazırlanan paftalardır. Projelerin tamamlanmasının ardından kullanılacak ürünler deneyimli peyzaj çalışanları ile mekana veya zemine en uygun şekilde yerleştirilir, ankraj ve montaj işlemler tamamlanır.

Peyzaj uygulamalarında farklı montaj malzemeleri bulunmaktadır. Bunların bazıları bazalt, beton, granit ve traverten gibi çimento bazlı veya doğal malzemelerdir. Bu ürünlerin yanı sıra traversler son yıllarda peyzaj uygulamalarında kullanılan en gözde ürünlerden bir tanedir. Traversler demiryollarında rayları taşımakla görevli olan yatay kalın ahşap kütüklerdir. Sahip oldukları egzotik görünümle dikkat çeken traversler toprağa gömülerek hoş bir görünüm sağlar.

Altyapı işlemleri tamamlandıktan sonra uygulama alanına gerekli miktarda bitkisel toprak getirilir. Gerekli ekipmanlarla toprak zemine yerleştirilir. Toprak serimi tamamlandıktan sonra çimler ve bitkiler ekilerek projenin son tasarım hali müşteriye gösterilir. Daha sonra müşterinin istemediği bitkiler çıkarılarak en uygun bitkiler alana ekilir ve projenin son hali belirlenerek peyzaj işlemi tamamlanır.