Mimari proje

Proje Mimarı Ne Demek?

Proje mimarı; projeleri başarıya ulaştırmak için ekip ile beraber, projenin teknik mimari altyapısının oluşturulması ve yürütülmesi gibi faaliyetleri üstlenen kişidir.

Proje Mimarı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Proje yönetim alanında uzmanlaşmak için çalışan proje mimarının görev tanımı şunları kapsamaktadır:

 • Proje ekibi ile toplantılara dahil olmak,
 • İç ve dış paydaşlarla iletişim içerisinde olmak,
 • Dış paydaşların ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde projenin altyapısını oluşturmak,
 • Projenin mimari tasarımını çıkarmak,
 • Projenin teslimat ve test esnalarında çıkan hataların çözümünü kontrol etmek,
 • Projenin tasarım değişikliklerini kontrol etmek ve yönetmek,
 • Proje müdürüne proje durumunu raporlamak,
 • Proje toplantı tutanaklarını incelemek,
 • Projenin mimari hedeflerini gerçekleştirmek.

Proje Mimarında Olması Gereken Özellikler

 • Dikkatli ve konsantrasyon sahibi olmak,
 • Çözüm odaklı ve analitik düşünmek,
 • Projede teknik anlamda tüm ekibin gelişmesini sağlayacak öğretici niteliğe sahip olmak,
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Stresli ve yoğun çalışma ortamına uyum sağlamak,
 • Sorumluluk duygusuna sahip olmak,
 • Ekip ve takım çalışmasına uyum sağlamak
 • Ekip için oluşabilecek sorunlarla baş etmek,
 • El-göz koordinasyonu kabiliyetini her yönüyle kullanmak,
 • İç ve dış paydaşlar ile iyi iletişim kurmak,
 • Planlı ve çalışkan olmak,
 • Güler yüzlü ve anlayışlı olmak.

Bir mimari yapının planları, kesitleri, malzeme ve bağlantı detayları, cephe ve dış görünüşleri, yerleşim planları, yapıların birbirleriyle oranı, iç düzenleri ve detayları hakkında teknik ve mimari bilgi veren projelere Mimari Proje denir. Mimari projelere başlanmadan önce göz önüne alınan detayların incelendiği aşamaya ise ilk inceleme denir.

Mimarlığın en önemli üç temel ilkesi sağlamlık, işlevsellik ve estetiktir. Bu bakımdan mimari proje hazırlanırken inşaatta kullanılacak araçlarla çevre ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu bilgiler ışığında mimar, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak organizasyon hedefiyle tüm alanları kapsayan bir bağlantı şeması ortaya çıkarır.

1900’lerin başında Sovyetler Birliği’nde başlayan yeniden inşa akımı 1920’lerde ve 30’larda rahat, aydınlık ve insan sağlığına uygun betonarme konutlarla Avrupa’ya yayıldı. Savaşların ardından gelen ekonomik bunalım inşaat sektöründe de durgunluğa yol açtı. Savaş sırasında pek çok Avrupa kenti büyük yıkımlar yaşadığından özellikle büyük şehirlerde, ivedilikle yeniden inşa çalışmaları başladı. Önce prefabrik yapılarla hareketlenen yapı sektörü, oluşan ihtiyacın büyüklüğü sebebiyle de canlanmaya başladı ve savaş sonrası pek çok büyük ve çarpıcı yapı inşa edildi.

Yapı projeleri, mimariyi, kentsel veya bölgesel koşullarıyla ilgilenen bir kamusal mesele olarak ele alır. Bu da mimarın geniş iç mekanların, kamu binalarının, konutların ve kompleks projelerin eklemlenmesi yoluyla kamusal alandaki yenilikçi tanımlamalara katkıda bulunabileceğini gösterir.

MİMARİ DANIŞMANLIK

Marjinal Mimarlık; her türlü projenin proje yönetimini, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sizlere detaylı bir şekilde sunarak hizmet vermektedir. Özetle, hizmetimiz kapsamı, yapıların, proje ve teknik şartnamelere uygun, yapılan işin gerek ve niteliklerine uygun olarak üretilmesini sağlamaktır.

 

Mimari Danışmanlık, günümüz rekabet ortamında kurumların, şirketlerin uygulamaları gereken temel kıstaslardan birisidir. Esas olarak inşa edilecek veya yenilenecek bir yapının işverenin istekleri doğrultusunda mimarlar tarafından hazırlanması anlamına gelen Mimari Danışmanlık, çok yönlü bir iştir. Firmamız yılların bilgi birikimi ve altyapısıyla tasarım, teknik çizim, resim işlerini tamamen işverenini talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamaktadır. Müşterilerimizin istekleri ve talepleri mimarlarımızın bilgi birikimiyle birleşmekte, en yüksek verim alınabilecek konseptler ortaya çıkarılmaktadır.

Büro tescil belgesine sahip olan mimarlarımız işletmelerin, şirketlerin çalışma alanlarına ve konseptlerine göre en iyi tasarımları hazırlamaktadırlar. Gerek klasik gerekse modern konseptler tamamen kişiselleştirilmiş olarak hazırlanıp tercihe sunulmaktadır.